Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Vissan ghi nhận lãi ròng quý 2 đạt 39 tỷ đồng, giảm 6%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.322,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, mã chứng khoán VSN - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.122,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,9% lên 21,8%.

Lợi nhuận gộp tăng 4,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,3 tỷ đồng lên 244,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 9,4%, tương ứng tăng thêm 13,4 tỷ đồng lên 155,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,4%, tương ứng tăng thêm 2,5 tỷ đồng lên 41,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.322,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

VSN đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu là 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 94,6 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành được 52,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của VSN giảm 4,6% so với đầu năm về 2.044,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền đạt 720,4 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 473,5 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 433,1 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 342,9 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: