Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Vissan không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu đầu tư phát triển kinh doanh

Sau khi trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý công ty. Doanh nghiệp sẽ trình ĐHCĐ giữ phần lợi nhuận còn lại và không chia cổ tức cho nhà đầu tư.

Vissan không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu đầu tư phát triển kinh doanh  - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu năm 2021 đạt 5.100 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với mức thực hiện năm 2020. 

Chi phí hoạt động dự kiến tăng 6% lên hơn 841 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 14% lên gần 35,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 180 tỷ đồng, giảm 12% so với mức thực hiện năm 2020. 

Sau khi trích một phần lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý công ty. Doanh nghiệp sẽ trình ĐHCĐ giữ phần lợi nhuận còn lại và không chia cổ tức cho nhà đầu tư.

Lý giải về việc này, Vissan cho biết, sẽ sử dụng khoản lợi nhuận còn lại để tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”, đồng thời đầu tư máy móc thiết bị sản xuất.

Ngoài ra, HĐQT Vissan trình ĐHCĐ rút dự án “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan” tại Long An khỏi quy hoạch cụm công nghiệp bởi lý do dự án không quá nhiều ưu đãi, thay vào đó doanh nghiệp phải chịu ràng buộc pháp lý trong quá trình hoạt động với vai trò chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

HĐQT kiến nghị ĐHCĐ chấp thuận chủ trương rút dự án này khỏi quy hoạch cụm công nghiệp và chuyển thành dự án đầu tư thông thường.

Năm 2020, Vissan ghi nhận sản lượng thực phẩm tươi sống là hơn 18.500 tấn, giảm 28% so với năm 2019 và không hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản lượng thực phẩm chế biến đạt hơn 28.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng 6%.

Tổng doanh thu của Vissan cả năm 2020 đạt 5.169 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với năm 2019. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 7%, thu về 165 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2020 đạt 2.143 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2020, chủ yếu tăng ở các khoản tương đương tiền và phải thu khác.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: