Sự kiện hot
2 năm trước

VNG báo lãi quí III giảm 33%

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNG ghi nhận doanh thu đạt 4.424 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng thời điểm năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 414 tỉ đồng, giảm 23%.

VNG báo lãi quí III giảm 33% - Ảnh 1

CTCP VNG (VNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020, với doanh thu 1.575 tỉ đồng, lợi nhuận gộp 722 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng 17% và 11% so với cùng kì năm ngoái.

Chi phí bán hàng tăng 47% lên 393 tỉ đồng, trong khi chi phí quản lí doanh nghiệp giảm nhẹ 8% xuống 185 tỉ đồng.

Kết quả, VNG thu về 149 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 33% so với cùng kì. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 211 tỉ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNG ghi nhận doanh thu đạt 4.424 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng thời điểm năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 414 tỉ đồng, giảm 23%.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của VNG đạt 7.748 tỉ đồng, tăng 725 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn là 4.662 tỉ đồng, chiếm 60% tổng tài sản doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu của VNG là 6.075 tỉ đồng, tăng 646 tỉ đồng so với hồi đầu năm, vốn cổ phần 353 tỉ đồng. Lãi luỹ kế doanh nghiệp đạt 6.339 tỉ đồng, tăng 581 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: