Sự kiện hot
12 năm trước

VSC: Mua 10,6% vốn điều lệ của PSP

Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu

Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2011 với doanh thu là 174,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 64,4 tỷ đồng.

Đồng thời, VSC sẽ mua 3,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PSP), tương đương với 10,6% vốn điều lệ của công ty này.

Huyền Thương
Theo NDHMoney

Từ khóa: