Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Xây dựng Hòa bình báo lãi thấp nhất từ năm 2015

Lũy kế năm 2020, Xây dựng Hoà Bình đạt 11.228 tỷ đồng doanh thu thuần, 70 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 40% và 83% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất của doanh nghiệp từ năm 2015.

Xây dựng Hòa bình báo lãi thấp nhất từ năm 2015 - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 ghi nhận đà lao dốc trong kết quả kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 3.183 tỷ đồng doanh thu thuần, 7 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 36% và 96% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ lãi gộp của tập đoàn chỉ giảm 51% bên cạnh các chi phí tiết giảm nhưng do không còn khoản thu nhập khác khiến lãi sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh. 

Biên lợi nhuận gộp quý IV của doanh nghiệp chỉ còn 5,1%, giảm 1,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2020, Xây dựng Hoà Bình đạt 11.228 tỷ đồng doanh thu thuần, 70 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 40% và 83% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất của doanh nghiệp từ năm 2015.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của tập đoàn là 15.486 tỷ đồng, giảm 1.235 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của Xây dựng Hoà Bình đã giảm 56% so với đầu năm còn 259 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: