Sự kiện hot
3 tháng trước

Xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi 50 tỷ đồng trong quý II/2022, vốn chủ sở hữu giảm

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 ghi nhận doanh thu đạt 4.079,83 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 50,28 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,1% về còn 3,3%.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi 50 tỷ đồng trong quý II/2022, vốn chủ sở hữu giảm - Ảnh 1

Trong kỳ, doanh thu tài chính gấp 2,81 lần so với kỳ trước, đạt 183,1 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ việc bán các khoản đầu tư đạt 126 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 50,2 tỷ đồng, giảm 14% so với kỳ trước. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 77,7%, tương ứng tăng thêm 62,33 tỷ đồng lên 142,58 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 26%, tương ứng tăng thêm 27,01 tỷ đồng lên 130,77 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 403,5%, tương ứng tăng thêm 23,12 tỷ đồng lên 28,85 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của HBC tăng 29,7% và đạt 7.066 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 60,8 tỷ đồng, giảm 11% cùng kỳ. So với kế hoạch năm, công ty thực hiện 40% doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận.

Vốn chủ sở hữu giảm dần nhưng nợ phải trả đang tăng theo thời gian
Vốn chủ sở hữu giảm dần nhưng nợ phải trả đang tăng theo thời gian

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hòa Bình tăng 10,1% so với đầu năm lên 18.255,1 tỷ đồng. Đáng chú ý trong báo cáo tài chính của HBC đó là tỷ lệ khoản phải thu ngắn hạn/tổng tài sản tại thời điểm đầu năm giá trị khoản phải thu ngắn hạn của HBC đạt mốc 11.538 tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng tài sản và 69,37 % tài sản ngắn hạn. Tới thời điểm 30.6.2022 giá trị khoản phải thu của HBC đã tăng lên 12.963 tỷ đồng, chiếm 71,01% tổng tài sản và 77,94% tài sản ngắn hạn.

Chất lượng khoản phải thu là vấn đề đáng quan tâm với HBC khi tới thời điểm 30.6.2022, HBC đã phải trích 378 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Trong trường hợp HBC không thể đảm bảo thu hồi các khoản phải thu đúng hạn sẽ là áp lực lớn lên hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh của tập đoàn.

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý II, nợ phải trả của HBC là 14.431 tỷ đồng, chiếm 79% tổng cơ cấu nguồn vốn và tăng 3,5% so với đầu năm. Lượng vay và thuê tài chính của HBC đã tăng lên 1.436 tỷ đồng, tức tăng 27,4% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn đạt mức 12.864 tỷ đồng chiếm 70,47% tổng nguồn vốn. Trong khi nguồn vốn chủ sở hữu chỉ đạt 4.056 tỷ đồng thời điểm 31.12.2021 và giảm xuống 3.823 tỷ đồng thời điểm 30.6.2022.

Tính riêng năm quý gần đây, nguồn vốn chủ sở hữu của HBC giảm. Trong khi đó, nợ phải trả liên tục tăng, từ mức 11.942 tỷ đồng quý 2/2021 lên 14.432 tỷ đồng ở quý 2/2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HBC là 3,77 lần.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 1.364,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 691,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 200,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.469,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 24.8 vừa qua, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoà Bình Group đã nêu tham vọng tới năm 2032 doanh thu của HBC đạt mốc 19 tỷ USD (tương đương 437.500 tỷ đồng). Tuy nhiên, với tình hình tài chính hiện tại, cũng như hiệu quả hoạt động thời gian qua, có lẽ HBC và bản thân ông Lê Viết Hải còn nhiều việc phải làm để ổn định tình hình tài chính trước khi nghĩ đến các mục tiêu xa hơn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: