Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Xây dựng Ricons báo lãi quý 2 giảm 45% về 33 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.042 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và giảm 38% so với cùng kỳ. Như vậy, Ricons đều đã thực hiện gần 38% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (MCK - PHG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với hầu hết các mảng từ hợp đồng xây dựng, bán vật liệu xây dựng, bất động sản,... đều tăng trưởng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 49% lên hơn 42 tỷ do dịch vụ thuê ngoài, dự phòng phải thu khó đòi và các chi phí khác. Kết quả quý II, lợi nhuận sau thuế của Ricons giảm 45% về 33 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng gần 13%, mức tăng cao hơn doanh thu thuần nên biên lãi gộp giảm từ 5,8% xuống 3,8%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.042 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và giảm 38% so với cùng kỳ. Như vậy, Ricons đều đã thực hiện gần 38% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Ricons giảm 6% còn 5.597 tỷ đồng, chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn 2.579 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 3,6 lần lên 1.000 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối quý II là 956 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 118 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 303 tỷ đồng do tăng mạnh hàng tồn kho.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: