Sự kiện hot
7 tháng trước

Xếp dỡ Hải An (HAH) báo lãi gấp 4 lần trong quý 3/2021

Luỹ kế 9 tháng, HAH đạt 1.284 tỷ doanh thu thuần, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước và LNST ghi nhận 284 tỷ đồng, gấp hơn 3 so với 9 tháng đầu năm ngoái; trong đó lãi ròng công ty mẹ ghi nhận 242 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 và 9 tháng.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 476 tỷ đồng, tăng 65%. Chi phí giá vốn có mức tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tương ứng vào mức 140 tỷ, gấp hơn 3 lần thực hiện trong quý 3/2020. Biên lãi gộp đạt 29%.

Trong kỳ, các loại chi phí không có thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. LNST Công ty thu về vẫn tăng gần 4,7 lần cùng kỳ lên mức101 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ gấp 4 lần quý 3/2020 lên mức 93  tỷ đồng.

Lý giải về hoạt động kinh doanh khởi sắc do giá cho thuê tàu tăng giúp nguồn thu từ cho thuê tàu tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, đối với tàu khai thác, sản lượng vận tải tăng đi kèm với giá cước tăng "nóng" thúc đẩy lợi nhuận từ đội tàu trong kỳ báo cáo tăng đột biến. 

Mặt khác, sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot cũng tăng do đội tàu đem lại. Hoạt động tại các công ty liên kết cũng có mức lợi nhuận tốt, đóng góp thêm cho đà tăng kết quả hợp nhất của toàn doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng, HAH đạt 1.284 tỷ doanh thu thuần, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước và LNST ghi nhận 284 tỷ đồng, gấp hơn 3 so với 9 tháng đầu năm ngoái; trong đó lãi ròng công ty mẹ ghi nhận 242 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của HAH tăng gần 700 tỷ so với đầu năm lên hơn 2.791 tỷ đồng, mức tăng chính đến từ tài sản cố định, chiếm hơn 56% tổng tài sản. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 271 tỷ đồng.

HAH đi vay tổng cộng 819 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay dài hạn tăng do vay nợ từ các công ty khác để mua, thuê thêm tàu container.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: