Sự kiện hot
5 năm trước

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) đã vơi áp lực tỷ giá

Quý III/2016, CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) đạt doanh thu 2.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 258 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Ngoài ra, hoạt động tiêu thụ xi măng của HT1 trong quý II/2016 tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, hoạt động tài chính trong quý III/2016 của HT1 ghi nhận doanh thu 16,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 72 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá. Được biết, tổng dư nợ vay dài hạn của HT1 khoảng gần 5.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay bằng EUR khoảng 55 triệu EUR.

Ngoài HT1, một số doanh nghiệp vay nợ lớn bằng đồng EUR như CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) thì biến động tăng tỷ giá VND/EUR từ quý đầu quý III/2016 đã giúp các doanh nghiệp giảm lỗ từ chênh lệch tỷ giá, dẫn đến kết quả kinh doanh kinh doanh khả quan hơn. 9 tháng đầu năm 2016, HT1 đạt hơn 6.042 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 629 tỷ đồng.

Theo ĐTCK

Từ khóa: