Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

10 tháng năm 2022 xuất khẩu tiêu đạt đạt 192.391 tấn

Kim ngạch xuất khẩu tiêu 10 tháng đạt 837,9 triệu USD, giảm 16% về lượng, nhưng tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu

Theo đó, trong tháng 10/2022, cả nước xuất khẩu được 17.861 tấn hạt tiêu, đem về 67,5 triệu USD; trong đó: xuất khẩu tiêu đen đạt 16.248 tấn với giá trị 58,6 triệu USD; xuất khẩu tiêu trắng đạt 1.613 tấn với giá trị 8,9 triệu USD. So với tháng 9/2022, lượng xuất khẩu tăng 26,8%, kim ngạch tăng 17,2%.

Như vậy sau 3 tháng liên tiếp sụt giảm xuất khẩu cả về lượng và giá trị, xuất khẩu tiêu trong tháng 10 đã quay đầu tăng mạnh. Trước đó, xuất khẩu tiêu trong tháng 9/2022 chỉ đạt 13,86 nghìn tấn, trị giá 56,83 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 25,3% về trị giá so với tháng 8/2022, so với tháng 9/2021 giảm 9,1% về lượng và giảm 7,7% về trị giá.

Lũy kế 10 tháng của năm 2022, cả nước đã xuất khẩu 192.391 tấn hạt tiêu, đem về 837,9 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.414 USD/tấn, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2021. Dự tính cả năm xuất khẩu tiêu sẽ đạt 220 nghìn tấn và 962 triệu USD.

Dự tính cả năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 220.000 tấn tiêu, với kim ngạch đạt 962 triệu USD, chiếm 55% tổng sản lượng hồ tiêu trên toàn thế giới…

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: