Sự kiện hot
7 tháng trước

9 tháng đầu năm, Xây dựng Hòa Bình báo lãi 81 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng năm 2020; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 23%.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.092 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm hơn 20% dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 29% về mức 115,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 19% xuống 14,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các chi phí cũng đồng loạt giảm, trong đó, chi phí tài chính giảm 10,7%; chi phí bán hàng giảm 4,2% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 61,6%. Tuy nhiên, do Công ty không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến nên lãi sau thuế quý III của Hòa Bình giảm mạnh hơn 90% so với cùng kỳ chỉ còn 14 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng năm 2020; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 23%.

Tính đến cuối kỳ tổng tài sản doanh nghiệp tăng thêm 238 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 15.790 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 5 lần hồi đầu năm lên gần 72 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 18% lên gần 2.953 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của HBC cũng xích nhẹ lên 11.580 tỷ đồng, song khoản vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn đã được giảm gần 15% xuống 4.232 tỷ đồng và 11,4% xuống 128,6 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: