Sự kiện hot
4 năm trước

ABBank lại có biến nhân sự trong Ban điều hành

ABBank quyết định cử bà Nguyễn Thị Thùy Dương, hiện là giám đốc Khối quản trị Nguồn nhân lực tham gia thành viên Ban điều hành từ ngày 2/4/2020.

Nguồn: ABBank.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa ban hành nghị quyết HĐQT về việc cử nhân sự tham gia làm Thành viên Ban điều hành.

Cụ thể, HĐQT cử bà Nguyễn Thị Thùy Dương, hiện là giám đốc Khối quản trị Nguồn nhân lực tham gia thành viên Ban điều hành từ 2/4.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện việc báo cáo và có các thẩm quyền và trách nhiệm đầy đủ với tư cách Thành viên Ban điều hành theo qui định.

Mới đây, HĐQT ABBank cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc thay cho ông Phạm Duy Hiếu kể từ ngày 1/4/2020.

Ông Lê Hải sinh năm 1976 là Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Ông Hải có 22 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí chuyên môn, quản lí cấp cao tại MB như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên phủ, Quyền Giám đốc Khối SMEs, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Tổng Giám đốc…

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: