Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

ABBS trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%

Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 26/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ 28/7 đến 16/8. Thời gian nộp tiền mua vào 28/7 đến 24/8.

Chứng khoán An Bình (ABBS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 27/7.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành gần 56,4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 50:71 (50 cổ phiếu cũ được mua 71 cổ phiếu mới). Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 26/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ 28/7 đến 16/8. Thời gian nộp tiền mua vào 28/7 đến 24/8.

Sau đó, ngày 23/8 cũng là ngày đăng ký cuối cùng để công ty chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (10% - 10 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới). Theo phương án này, công ty dự kiến phát hành 3,97 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 20/8.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận hơn 58 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 16 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 2,2 tỷ đồng của quý I/2020.

Dự kiến vốn điều lệ của Chứng khoán An Bình sẽ tăng từ 397 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu nói trên.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: