Sự kiện hot
Tag
52 kết quả

Tin tức về "trả cổ tức"

4 năm trước

MB chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu

MB chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 15%. Thời gian chia cổ tức dự kiến diễn ra quí IV năm nay.

4 năm trước

Đá Núi Nhỏ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

Ngày 9/11, Hội đồng quản trị CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã: NNC) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại của các năm trước, cổ tức từ quĩ đầu tư phát triển chuyển sang, cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tổng tỉ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

4 năm trước

Đá Núi Nhỏ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

Ngày 9/11, Hội đồng quản trị CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã: NNC) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại của các năm trước, cổ tức từ quĩ đầu tư phát triển chuyển sang, cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tổng tỉ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

3 năm trước

Nhà Khang Điền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Vốn điều lệ của KĐH dự kiến sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên 6.429 tỷ đồng sau thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến trong quý II.

3 năm trước

Nhà Khang Điền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Vốn điều lệ của KĐH dự kiến sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên 6.429 tỷ đồng sau thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến trong quý II.

3 năm trước

Chăn nuôi Mitraco trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 40%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận về 4.000 đồng). Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 16/6, ngày thanh toán 15/7, tổng số tiền chi trả là 16 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3 năm trước

Chăn nuôi Mitraco trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 40%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận về 4.000 đồng). Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 16/6, ngày thanh toán 15/7, tổng số tiền chi trả là 16 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3 năm trước

Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 11%

Với hơn 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Bà Rịa dự kiến sẽ chi khoảng 66 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện thanh toán chi trả cổ tức là 29/10/2021. Ngày 20/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

3 năm trước

Nhiệt điện Bà Rịa trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 11%

Với hơn 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Bà Rịa dự kiến sẽ chi khoảng 66 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện thanh toán chi trả cổ tức là 29/10/2021. Ngày 20/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

3 năm trước

SHB bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho hai công ty chứng khoán

SHB vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản bảo đảm, kỳ hạn hai năm.

3 năm trước

Cienco 4 trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021.

3 năm trước

Cienco 4 trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021.

3 năm trước

POW chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 2%

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là hơn 2,34 tỷ cổ phiếu, PV Power dự kiến phải chi 468,37 tỷ đồng trả cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 4/11/2021.

3 năm trước

POW chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 2%

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là hơn 2,34 tỷ cổ phiếu, PV Power dự kiến phải chi 468,37 tỷ đồng trả cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 4/11/2021.

3 năm trước

Dabaco trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Với 115 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 230 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Thời điểm thanh toán là ngày 23/11.

3 năm trước

Dabaco trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Với 115 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 230 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Thời điểm thanh toán là ngày 23/11.

3 năm trước

Nhiệt điện Quảng Ninh trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự chi 450 tỷ để chia cổ tức đợt này. Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) sở hữu 42% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến số tiền nhận được là 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 29/10.

3 năm trước

Nhiệt điện Quảng Ninh trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự chi 450 tỷ để chia cổ tức đợt này. Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) sở hữu 42% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến số tiền nhận được là 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 29/10.

3 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/10.

3 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/10.

4 năm trước

ACB chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%

Dự kiến sau khi chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng lên 21.615 tỉ đồng.

3 năm trước

Khoáng sản KSB phát hành 6,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Đối với cổ phiếu lẻ, phương án xử lý sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Dự kiến vốn điều lệ của KSB sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ tăng lên hơn 736 tỷ đồng.

3 năm trước

Khoáng sản KSB phát hành 6,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Đối với cổ phiếu lẻ, phương án xử lý sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Dự kiến vốn điều lệ của KSB sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ tăng lên hơn 736 tỷ đồng.

3 năm trước

Hạ tầng Idico trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt

Doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%  tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Doanh nghiệp sẽ thanh toán khoảng 25 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, ngày chi trả là 30/7.

3 năm trước

Hạ tầng Idico trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt

Doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%  tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Doanh nghiệp sẽ thanh toán khoảng 25 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, ngày chi trả là 30/7.

3 năm trước

ABBS trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%

Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 26/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ 28/7 đến 16/8. Thời gian nộp tiền mua vào 28/7 đến 24/8.

3 năm trước

ABBS trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%

Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 26/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ 28/7 đến 16/8. Thời gian nộp tiền mua vào 28/7 đến 24/8.

3 năm trước

BIDV lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 22/11 tới đây BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

3 năm trước

Navifico trả thêm cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 79,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3,47 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 77,4% còn 2,37 tỷ đồng.

3 năm trước

Navifico trả thêm cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 79,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3,47 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 77,4% còn 2,37 tỷ đồng.

3 năm trước

THIBIDI dừng chào mua cổ phiếu TBD để trả cổ tức và đảm bảo nguồn vốn kinh doanh

Nguyên nhân được đưa ra là để thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông và ưu tiên nguồn vốn cho việc phục hồi sản xuất kinh doanh của công ty

3 năm trước

THIBIDI dừng chào mua cổ phiếu TBD để trả cổ tức và đảm bảo nguồn vốn kinh doanh

Nguyên nhân được đưa ra là để thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông và ưu tiên nguồn vốn cho việc phục hồi sản xuất kinh doanh của công ty

3 năm trước

Vietcombank công bố trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa công bố Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và năm 2020 bằng tiền.

khoảng 1 năm trước

HDBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức hơn 29.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HDB) vừa được Ngân hàng Nhà nước thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và tăng vốn điều lệ lên 29.276 tỷ đồng.

4 năm trước

Cập nhật cổ phiếu GDM: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 10%

Công ty cổ phần Gemadept (GMD – sàn HOSE) vừa thông báo chia cổ tức bằng tiền năm 2019. Theo chuyên gia đánh giá, dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như cân đối đánh giá các tác động rủi ro có thể xảy ra, chuyên gia khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu GDM.

3 năm trước

Mưa cổ tức tiền mặt từ hàng chục doanh nghiệp, cao nhất 3.000 đồng/cp

Trong tuần từ 11/5 đến 17/5 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 39 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, tất cả đều bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất là 30% mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/cp.

3 năm trước

CNG trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến trả cổ tức là 54 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 20/10. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 30/9.

3 năm trước

CNG trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến trả cổ tức là 54 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 20/10. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 30/9.

3 năm trước

Vinhomes trả cổ tức tỷ lệ 45% bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp dự kiến ngày 1/10 sẽ là ngày thanh toán, số tiền dự kiến chi là 5.024 tỷ đồng. Đồng thời, Vinhomes sẽ phát hành 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phân phối 30% để trả cổ tức

3 năm trước

Bảo hiểm Petrolimex thưởng cổ phiếu, trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2021

Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỉ lệ 25%, bên cạnh đó, đơn vị cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt.

3 năm trước

Bảo hiểm Petrolimex thưởng cổ phiếu, trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2021

Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỉ lệ 25%, bên cạnh đó, đơn vị cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt.

khoảng 1 năm trước

Nam A Bank chốt ngày phát hành cổ phiếu

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

khoảng 1 năm trước

Hạ tầng IDICO (HTI) báo lãi 51,6 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) mới công bố phương án trả cổ tức năm 2022, bằng tiền, tỷ lệ 10%.

khoảng 1 năm trước

Hạ tầng IDICO (HTI) báo lãi 51,6 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) mới công bố phương án trả cổ tức năm 2022, bằng tiền, tỷ lệ 10%.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) sắp trả cổ tức hơn 1.600 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa chốt ngày 13/10 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,1% (410 đồng/cổ phiếu).

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) sắp trả cổ tức hơn 1.600 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa chốt ngày 13/10 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,1% (410 đồng/cổ phiếu).

3 năm trước

Trisedco phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020

Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 20% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

3 năm trước

Trisedco phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020

Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 20% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

3 năm trước

Khoáng sản Fecon dự chi hơn 10 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Với 41 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Khoáng sản Fecon sẽ phải chi 10,25 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 14/12/2021.

3 năm trước

Khoáng sản Fecon dự chi hơn 10 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Với 41 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Khoáng sản Fecon sẽ phải chi 10,25 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 14/12/2021.

khoảng 1 năm trước

Hưng Thịnh Incons sẽ chi gần 107 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN) vừa công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%.

khoảng 1 năm trước

Hưng Thịnh Incons sẽ chi gần 107 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN) vừa công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%.