Sự kiện hot
4 năm trước

Agribank lãi ròng 5.414 tỉ đồng nửa đầu năm, nợ xấu tăng gần 40%

Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 6.761 tỉ đồng, giảm 13,2% so với cùng kì năm trước và thực hiện được hơn 55% kế hoạch đề ra cho cả năm. Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh gần 40% lên hơn 24.000 tỉ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ với lợi nhuận trước thuế đạt 6.761 tỉ đồng, giảm 13,2% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.414 tỉ đồng, giảm 13,2%.

Agribank lãi trước thuế 6.761 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC).

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Agribank giảm 5,1% so với cùng kì năm trước, mang về 20.115 tỉ đồng. Một số mảng khác cũng ghi nhận lãi thuần giảm như kinh doanh ngoại hối (lỗ 18 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lãi 62 tỉ đồng) và hoạt động kinh doanh khác (giảm hơn 27%).

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 8,8% với 2.069 tỉ đồng, lãi thuần từ kinh doanh vàng và ngoại hối đạt 585 tỉ đồng, tăng 28,6%. 

Tổng thu nhập hoạt động của Agribank trong 6 tháng đầu năm đạt 25.467 tỉ đồng, giảm 6,9% so với cùng kì 2019. Cùng với chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 11,9% lên mức 12.182 tỉ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 19,3% về 13.285 tỉ đồng.

Trong kì, Agribank giảm 24,8% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kì năm trước xuống 6.524 tỉ đồng nên lợi nhuận trước thuế chỉ giảm hơn 13%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản Agribank đạt gần 1,47 triệu tỉ đồng, tăng 1,1% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng khiêm tốn 1,2% đạt 1,14 triệu tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,1% lên 1,32 triệu tỉ đồng.

Đáng chú ý, nợ xấu nội bảng của ngân hàng sau 6 tháng đã tăng thêm 6.922 tỉ đồng, tương đương tăng 39,5%. 

Trong đó, chủ yếu do nợ nhóm 4 tăng 94,5% lên 3.805 tỉ và nợ nhóm 5 tăng 39,4% lên 17.285 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,56% vào cuối năm 2019 lên mức 2,15%.

Agribank lãi trước thuế 6.761 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài sản của Agribank. (Nguồn: BCTC).

Lê Huy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: