Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Agriseco báo lãi sau thuế giảm 40% về gần 23 tỷ đồng

Sau khi trừ chi phí, Agriseco lãi sau thuế gần 23 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ vào tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng vẫn tăng đến 294% so với cùng kỳ, đạt 317 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021.

Trong quý, doanh nghiệp chứng khoán ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 76,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 34 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng tăng gấp 3 lần đạt 25 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng mạnh từ mức âm 6,8 tỷ đồng cùng kỳ lên 31,2 tỷ đồng do quý 3 năm ngoái được hoàn nhập gần 9,9 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi.

Sau khi trừ chi phí, Agriseco lãi sau thuế gần 23 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ vào tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng vẫn tăng đến 294% so với cùng kỳ, đạt 317 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt hơn 2.540 tỷ đồng, tăng 11% so với số cuối năm 2020. Các khoản cho vay (chủ yếu là cho vay margin) đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 90% so với cuối năm 2020 và 32% so với cuối quý II. Danh mục FVTPL đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 50% so với quý trước. Khoản mục HTM (trái phiếu và tiền gửi) giảm 22% xuống còn 617 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 15/10, cổ phiếu AGR đứng ở mức giá tham chiếu 17.500 đồng/cổ phiến với thanh khoản đạt 3,5 triệu đơn vị.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: