Sự kiện hot
3 năm trước

Bắc Giang: Lập quy hoạch 1/500 đối với 3 dự án khu đô thị 70ha

Ba dự án khu đô thị, khu dân cư gồm: Khu đô thị số 1, thị trấn Nếnh; Khu dân cư Đại Phú, thị trấn Vôi và Khu dân cư phía Nam xã Song Mai, TP. Bắc Giang. Tổng diện tích của 3 dự án là 71 ha.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành loạt quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 đối với ba dự án khu dân cư, đô thị.

Cụ thể: Khu đô thị số 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 32,4 ha, dân số dự kiến khoảng 3.500 người. Dự án có tính chất là khu đô thị mới gắn với các công trình công cộng cấp đơn vị ở.

Vị trí cụ thể của dự án được xác định theo ranh giới: phía bắc giáp đất canh tác nông nghiệp tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh; phía nam giáp khu dân cư và đất nông nghiệp tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh; phía đông giáp đất canh tác nông nghiệp tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh; phía tây giáp đường tỉnh 295B.

Đối với dự án thứ hai là Khu dân cư Đại Phú, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch hơn 19 ha, dân số dự kiến khoảng 2.000 người. Tính chất quy hoạch là khu dân cư dịch vụ tổng hợp, cơ quan hành chính, vui chơi giải trí cấp đô thị và vùng phụ cận.

Ranh giới phía Bắc giáp Khu đô thị phía Đông, thị trấn Vôi; phía Nam giáp Tổ dân phố Đại Phú 1 và ruộng canh tác; phía Đông giáp ruộng canh tác; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng bám quốc lộ 1A.

Dự án thứ ba là Khu dân cư phía Nam xã Song Mai thuộc địa bàn phường Đa Mai và xã Song Mai, TP Bắc Giang với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch hơn 19 ha. Quy mô dân số khoảng 2.500 - 3.000 người. Tính chất quy hoạch là khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Ranh giới phía Bắc giáp quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đường QL17 (đường Hoàng Hoa Thám).

Thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch ba dự án nêu trên không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: