Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

BAX chi cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ gần 131%

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi hơn 107 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/4.

BAX chi cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ gần 131% - Ảnh 1

Công ty Thống Nhất (HNX: BAX) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 130,93% (1 cổ phiếu được nhận 13.093 đồng)

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi hơn 107 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/4. Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, bao gồm chi trả 40,93% vào ngày 26/5 và trả 90% vào ngày 26/7.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vừa qua của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 160,93%. Như vậy, trả xong đợt này BAX đã hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Năm 2021 BAX đặt mục tiêu đạt 261,5 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 67 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 50%.

Tình hình kinh doanh trong năm 2020, Công ty Thống Nhất đạt hơn 311 tỷ đồng doanh thu, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 146 tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm trước đó và vượt 35,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 17.755 đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: