Sự kiện hot
Tag
146 kết quả

Tin tức về "chi trả cổ tức"

3 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại chi 369 tỷ tiền cổ tức đợt 2

Với hơn 320 triệu cổ phiếu PPC đang lưu hành, ước tính, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi khoảng 369 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3 sắp tới và dự kiến thời gian thanh toán sẽ là ngày 2/4.

3 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại chi 369 tỷ tiền cổ tức đợt 2

Với hơn 320 triệu cổ phiếu PPC đang lưu hành, ước tính, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi khoảng 369 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3 sắp tới và dự kiến thời gian thanh toán sẽ là ngày 2/4.

3 năm trước

FOC lên phương án trả cổ tức 200%

FOC trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 200% (20.000 đồng/cổ phiếu).

3 năm trước

FOC lên phương án trả cổ tức 200%

FOC trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 200% (20.000 đồng/cổ phiếu).

3 năm trước

Nhà Đà Nẵng muốn chia cổ tức 30% cho năm 2020

Công ty chia cổ tức tiền mặt 15% và cổ tức cổ phiếu 15% để tăng vốn lên 717 tỷ đồng.

3 năm trước

Nhà Đà Nẵng muốn chia cổ tức 30% cho năm 2020

Công ty chia cổ tức tiền mặt 15% và cổ tức cổ phiếu 15% để tăng vốn lên 717 tỷ đồng.

3 năm trước

Petrolimex chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt

Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng 1.467 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020.

3 năm trước

Petrolimex chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt

Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng 1.467 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020.

3 năm trước

VFC chi trả cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 20%

Với khoảng 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty chi trong đợt này là 64 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/6 và thời gian thanh toán là 24/6. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), tương đương 32 tỷ đồng.

3 năm trước

VFC chi trả cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 20%

Với khoảng 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty chi trong đợt này là 64 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/6 và thời gian thanh toán là 24/6. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), tương đương 32 tỷ đồng.

3 năm trước

Thép Vicasa trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là hơn 15 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/6 và thời gian thanh toán dự kiến 22/6.

3 năm trước

BDG dự chi 48 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2020

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 48 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/12.

3 năm trước

BDG dự chi 48 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2020

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 48 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/12.

3 năm trước

DHC tạm ứng cổ tức 2020 với tỷ lệ 20%

Với gần 56 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền chi trong đợt này là 112 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 31/12/2020 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 29/1/2021.

3 năm trước

DHC tạm ứng cổ tức 2020 với tỷ lệ 20%

Với gần 56 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền chi trong đợt này là 112 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 31/12/2020 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 29/1/2021.

3 năm trước

FOC chốt danh sách chia cổ tức tỷ lệ 200%

Với 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ chi khoảng 369 tỷ đồng để trả cổ tức 2020.

3 năm trước

FOC chốt danh sách chia cổ tức tỷ lệ 200%

Với 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ chi khoảng 369 tỷ đồng để trả cổ tức 2020.

3 năm trước

Bột giặt Net chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 60%

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 được trình để thông qua ở mức 60% vốn điều lệ, vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm với mức tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn điều lệ.

3 năm trước

Bột giặt Net chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 60%

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 được trình để thông qua ở mức 60% vốn điều lệ, vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm với mức tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn điều lệ.

3 năm trước

TMP chốt cổ tức với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt

doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày thanh toán 17/6, số tiền doanh nghiệp chi ra để thanh toán cổ tức đợt này là 315 tỷ đồng.

3 năm trước

TMP chốt cổ tức với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt

doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày thanh toán 17/6, số tiền doanh nghiệp chi ra để thanh toán cổ tức đợt này là 315 tỷ đồng.

3 năm trước

Gilimex chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với khoảng 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi để trả cổ tức là 36 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6 và thời gian thanh toán dự kiến là 30/6.

3 năm trước

Gilimex chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với khoảng 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi để trả cổ tức là 36 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/6 và thời gian thanh toán dự kiến là 30/6.

3 năm trước

SHB dự kiến chia 20,5% cổ tức bằng cổ phiếu

SHB dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.

3 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại chốt danh sách trả cổ tức đợt 3/2020

Doanh nghiệp đưa ra mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 18,94% tiền mặt(1.894 đồng/cp), với hơn 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện này sẽ phải chi khoảng 606 tỷ đồng và dự kiến thanh toán ngày 3/6. Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/5.

3 năm trước

Nhiệt điện Phả Lại chốt danh sách trả cổ tức đợt 3/2020

Doanh nghiệp đưa ra mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 18,94% tiền mặt(1.894 đồng/cp), với hơn 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện này sẽ phải chi khoảng 606 tỷ đồng và dự kiến thanh toán ngày 3/6. Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/5.

3 năm trước

Nhựa Bình Minh chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14,8%

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 121 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/5 và thời gian thanh toán là 4/6.

3 năm trước

Nhựa Bình Minh chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14,8%

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 121 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/5 và thời gian thanh toán là 4/6.

3 năm trước

Nam Long chi 125 tỷ đồng trả cổ tức

Với 285,27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nam Long sẽ phải trả gần 125 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/5 và ngày thanh toán là 30/6.

3 năm trước

Đô thị Idico trả cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Tổng số tiền dự chi trong đợt này là 8 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức là 31/5 và thời gian thanh toán dự kiến 10/6. Trước đó, công ty đã tạm ứng lần 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), tương đương 16 tỷ đồng.

3 năm trước

Đô thị Idico trả cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Tổng số tiền dự chi trong đợt này là 8 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức là 31/5 và thời gian thanh toán dự kiến 10/6. Trước đó, công ty đã tạm ứng lần 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), tương đương 16 tỷ đồng.

3 năm trước

Vicostone tạm ứng cố tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi đợt này là 320 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/6 và thời gian thanh toán dự kiến 23/6.

3 năm trước

Vicostone tạm ứng cố tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi đợt này là 320 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/6 và thời gian thanh toán dự kiến 23/6.

3 năm trước

Thép Vicasa trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là hơn 15 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/6 và thời gian thanh toán dự kiến 22/6.

3 năm trước

BMI chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Với hơn 91,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Minh sẽ chi xấp xỉ 183 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

BMI chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Với hơn 91,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Minh sẽ chi xấp xỉ 183 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

Sơn Đồng Nai chia cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt

Thời gian thanh toán là ngày 11/6. Với hơn 1,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 3,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

Sơn Đồng Nai chia cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt

Thời gian thanh toán là ngày 11/6. Với hơn 1,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 3,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

Hoa Sen trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Hoa Sen sẽ phát hành 44,46 triệu cổ phiếu mới để thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%

3 năm trước

Hoa Sen trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Hoa Sen sẽ phát hành 44,46 triệu cổ phiếu mới để thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%

3 năm trước

Đầu tư Sài Gòn VRG trả cổ tức 20% bằng tiền mặt

HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt 20%, tương đương với số tiền chỉ gần 159 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức 10% và phần còn lại 10% sẽ được chia vào quý III sắp tới.

3 năm trước

Đầu tư Sài Gòn VRG trả cổ tức 20% bằng tiền mặt

HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt 20%, tương đương với số tiền chỉ gần 159 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức 10% và phần còn lại 10% sẽ được chia vào quý III sắp tới.

3 năm trước

Hodeco trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Doanh nghiệp sẽ phát hành 16,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (279 tỷ đồng). Sau khi phát hành, vốn điều lệ Hodeco dự kiến tăng lên 831 tỷ đồng.

3 năm trước

Hodeco trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Doanh nghiệp sẽ phát hành 16,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (279 tỷ đồng). Sau khi phát hành, vốn điều lệ Hodeco dự kiến tăng lên 831 tỷ đồng.

3 năm trước

SHI dự kiến phát hành hơn 9,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2020 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty

3 năm trước

Đạm Cà Mau trả cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 8%

Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 423,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 10/7 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 27/7.

3 năm trước

Đạm Cà Mau trả cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 8%

Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 423,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 10/7 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 27/7.

3 năm trước

BFC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%

Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Phân bón Bình Điền sẽ chi ra hơn 85 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/6, thời gian dự kiến thanh toán 30/6.

3 năm trước

BFC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%

Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Phân bón Bình Điền sẽ chi ra hơn 85 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/6, thời gian dự kiến thanh toán 30/6.

3 năm trước

TYA trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 17,5%

Với 30,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Taya sẽ chi hơn 53 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Trong đó Taya Electric Wire & Cable Co., Ltd và Great China Electric Wire & Cable Co., Ltd, với việc sở hữu lần lượt 60% và 20% vốn điều lệ Taya sẽ thu về tương ứng 32 tỷ đồng và hơn 10 tỷ đồng tiền cổ tức.

3 năm trước

TYA trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 17,5%

Với 30,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Taya sẽ chi hơn 53 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Trong đó Taya Electric Wire & Cable Co., Ltd và Great China Electric Wire & Cable Co., Ltd, với việc sở hữu lần lượt 60% và 20% vốn điều lệ Taya sẽ thu về tương ứng 32 tỷ đồng và hơn 10 tỷ đồng tiền cổ tức.

3 năm trước

Pv Gas trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Gas dự kiến sẽ chi khoảng 5.742 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, ngày chốt danh sách vào ngày 29/6.

3 năm trước

Pv Gas trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Gas dự kiến sẽ chi khoảng 5.742 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, ngày chốt danh sách vào ngày 29/6.

3 năm trước

VID trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu.

3 năm trước

VID trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu.

3 năm trước

VSA trả cổ tức 2019 và 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%

Với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 42 tỷ đồng. Hiện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu hơn 51% sẽ được chia hơn 21,6 tỷ đồng trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng vào 5/7 và thời gian thanh toán dự kiến 15/7.

3 năm trước

NCT chốt danh sách chia cổ tức đợt 3/2020

Mức cổ tức kế hoạch 2020 của doanh nghiệp dịch vụ sân bay là 75% mệnh giá.

3 năm trước

NCT chốt danh sách chia cổ tức đợt 3/2020

Mức cổ tức kế hoạch 2020 của doanh nghiệp dịch vụ sân bay là 75% mệnh giá.

3 năm trước

PGS trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 50 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/6.

3 năm trước

PGS trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 50 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/6.

3 năm trước

Cảng Đà Nẵng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%

Với 99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 148,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/6.

3 năm trước

Cảng Đà Nẵng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%

Với 99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 148,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/6.

3 năm trước

VINARE chi 196 tỷ đồng trả cổ tức

Với hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VINARE sẽ chi khoảng 196 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Được biết, thời gian thanh toán là ngày 28/7/2021, ngày chốt danh sách vào ngày 29/6.

3 năm trước

VINARE chi 196 tỷ đồng trả cổ tức

Với hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VINARE sẽ chi khoảng 196 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Được biết, thời gian thanh toán là ngày 28/7/2021, ngày chốt danh sách vào ngày 29/6.

3 năm trước

Đạm Phú Mỹ trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 7% bằng tiền mặt

Với 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Phú Mỹ sẽ chi 274 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông. Dự kiến thời gian thanh toán là 30/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/7.

3 năm trước

Đạm Phú Mỹ trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 7% bằng tiền mặt

Với 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Phú Mỹ sẽ chi 274 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông. Dự kiến thời gian thanh toán là 30/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/7.

3 năm trước

Xây dựng Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 với 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu. Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng.

3 năm trước

BAX chi cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ gần 131%

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi hơn 107 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/4.

3 năm trước

BAX chi cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ gần 131%

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi hơn 107 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/4.

3 năm trước

Petrolimex dự kiến chia cổ tức 12%

Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 tăng 9% lên 135.200 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm ngoái. Cổ tức được chia dự kiến không thấp hơn 12%.

3 năm trước

Petrolimex dự kiến chia cổ tức 12%

Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 tăng 9% lên 135.200 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm ngoái. Cổ tức được chia dự kiến không thấp hơn 12%.

3 năm trước

Haxaco chốt quyền chia cổ tức cổ phiếu 30%

Với 36,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành tương đương hơn 11 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên gần 478 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 28/5, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 27/5.

3 năm trước

Haxaco chốt quyền chia cổ tức cổ phiếu 30%

Với 36,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành tương đương hơn 11 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên gần 478 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 28/5, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 27/5.

3 năm trước

TV2 chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành đợt này là hơn 9 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 450 tỷ đồng.

3 năm trước

TV2 chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành đợt này là hơn 9 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 450 tỷ đồng.

3 năm trước

DPR đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 2,15 lần trong năm 2021

Để làm được điều này, DPR dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác hơn 5.800 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây ước đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 462 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

3 năm trước

DPR đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 2,15 lần trong năm 2021

Để làm được điều này, DPR dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác hơn 5.800 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây ước đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 462 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

3 năm trước

Hạ tầng IDICO trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

Với hơn 24,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 24,94 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã trả cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 10%

3 năm trước

SHI dự kiến phát hành hơn 9,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2020 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty

3 năm trước

Tân Cảng Long Bình chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

Với hơn 24,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 36,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

Tân Cảng Long Bình chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

Với hơn 24,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 36,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

Vinaseed trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt

Với hơn 17,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 35,16 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Vinaseed đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%.

3 năm trước

Vinaseed trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt

Với hơn 17,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 35,16 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Vinaseed đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%.

3 năm trước

Damsan trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với hơn 28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Damsan sẽ chi khoảng 28 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày 21/6 là ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện dự kiến ngày 9/7.

3 năm trước

Damsan trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với hơn 28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Damsan sẽ chi khoảng 28 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày 21/6 là ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện dự kiến ngày 9/7.

3 năm trước

Cảng Đồng Nai chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%

Với hơn 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi đợt này khoảng 37 tỷ đồng. Thời gian tiến hành thanh toán cổ tức là 30/7, ngày chốt danh sách vào ngày 21/7.

3 năm trước

Cảng Đồng Nai chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%

Với hơn 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi đợt này khoảng 37 tỷ đồng. Thời gian tiến hành thanh toán cổ tức là 30/7, ngày chốt danh sách vào ngày 21/7.

3 năm trước

Cao su Bến Thành trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với 12,37 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 12,37 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/7 và ngày thanh toán là 27/7.

3 năm trước

Cao su Bến Thành trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với 12,37 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 12,37 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/7 và ngày thanh toán là 27/7.

3 năm trước

Hạ tầng IDICO trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

Với hơn 24,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 24,94 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã trả cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 10%

3 năm trước

Hóa chất (CSV) trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 44,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 11/2020 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 20%. Như vậy tổng mức cổ tức CSV trả cho cổ đông năm 2020 là 20%.

3 năm trước

Hóa chất (CSV) trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 44,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 11/2020 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 20%. Như vậy tổng mức cổ tức CSV trả cho cổ đông năm 2020 là 20%.

3 năm trước

Đạm Phú Mỹ chia cổ tức 7% bằng tiền mặt

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 30/7, ngày cuối cùng chốt danh sách vào ngày 6/7.

3 năm trước

Đạm Phú Mỹ chia cổ tức 7% bằng tiền mặt

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 30/7, ngày cuối cùng chốt danh sách vào ngày 6/7.

3 năm trước

Gilimex trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Gilimex dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới.

3 năm trước

Gilimex trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Gilimex dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 5 quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới.

3 năm trước

Tập đoàn ASG trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Với hơn 63 triệu cổ phiếu ASG đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 12,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kết thúc vào ngày 31/12/2020 (315,17 tỷ đồng).

3 năm trước

Tập đoàn ASG trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Với hơn 63 triệu cổ phiếu ASG đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 12,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kết thúc vào ngày 31/12/2020 (315,17 tỷ đồng).

3 năm trước

Chứng khoán Rồng Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 (109,5 tỷ đồng). Sau khi phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

3 năm trước

Chứng khoán Rồng Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 (109,5 tỷ đồng). Sau khi phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

3 năm trước

Tân Cảng (TCL) trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra dự tính hơn 150 tỷ đồng.  Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/7 và thời gian thanh toán dự kiến là 10/8.

3 năm trước

Tân Cảng (TCL) trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra dự tính hơn 150 tỷ đồng.  Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/7 và thời gian thanh toán dự kiến là 10/8.

3 năm trước

Sợi Thế Kỷ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Với 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sợi Thế Kỷ sẽ chi khoảng 102 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020. Ngày thanh toán là 2/8, ngày chốt danh sách cuối cùng vào ngày 14/7.

3 năm trước

Sợi Thế Kỷ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Với 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sợi Thế Kỷ sẽ chi khoảng 102 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020. Ngày thanh toán là 2/8, ngày chốt danh sách cuối cùng vào ngày 14/7.

3 năm trước

Fomeco trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi khoảng 18,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là 5/7, ngày chốt danh sách cuối cùng vào ngày 9/7.

3 năm trước

Hoàng Huy (HHS) chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn chia được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2020.

3 năm trước

Hoàng Huy (HHS) chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn chia được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2020.

3 năm trước

Thủy điện miền Trung trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 16%

Với hơn 146,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 235 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

Thủy điện miền Trung trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 16%

Với hơn 146,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 235 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

3 năm trước

BDG trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 12 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2020 mà Công ty trả cho cổ đông là 50%, gấp 10 lần so với kế hoạch 5% trước đây.

3 năm trước

Dolico chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 83%

Với cơ cấu cổ đông cô đặc, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) nắm giữ hơn 84,3% vốn, tương đương gần 8,7 triệu cổ phiếu NSS, theo đó sẽ nhận được 71,8 tỷ đồng từ đợt thanh toán cổ tức này.

3 năm trước

Dolico chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 83%

Với cơ cấu cổ đông cô đặc, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) nắm giữ hơn 84,3% vốn, tương đương gần 8,7 triệu cổ phiếu NSS, theo đó sẽ nhận được 71,8 tỷ đồng từ đợt thanh toán cổ tức này.

3 năm trước

Garmex Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

3 năm trước

Garmex Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

3 năm trước

BCF trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% 5 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới.

3 năm trước

BCF trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% 5 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới.

3 năm trước

Xây dựng Điện 2 trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ trả hơn 36 tỷ đồng và phát hành thêm khoảng 9 triệu cổ phiếu mới để hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 450 tỷ đồng.

3 năm trước

Xây dựng Điện 2 trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ trả hơn 36 tỷ đồng và phát hành thêm khoảng 9 triệu cổ phiếu mới để hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức năm 2020. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 450 tỷ đồng.

3 năm trước

PJT trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Với hơn 15,36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 18,42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 25/8, ngày chốt danh sách vào ngày 26/7.

3 năm trước

PJT trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Với hơn 15,36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 18,42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 25/8, ngày chốt danh sách vào ngày 26/7.

3 năm trước

KCN Nam Tân Uyên trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 60%

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NTC sẽ chi gần 144 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Dự kiến Công ty sẽ thanh toán ngày 30/9. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9.

3 năm trước

VSA trả cổ tức 2019 và 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%

Với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 42 tỷ đồng. Hiện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu hơn 51% sẽ được chia hơn 21,6 tỷ đồng trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng vào 5/7 và thời gian thanh toán dự kiến 15/7.

3 năm trước

TNS Holdings (TN1) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và tiền mặt

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 50%

3 năm trước

TNS Holdings (TN1) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và tiền mặt

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 50%

3 năm trước

SeABank phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 26/7/2021 với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:9,1206 (tương đương tỷ lệ 9,12%).

3 năm trước

SeABank phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 26/7/2021 với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:9,1206 (tương đương tỷ lệ 9,12%).

3 năm trước

Genco 3 (PGV) trả cổ tức nằm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ trả gần 534 tỷ đồng cho cổ đông, ngày thanh toán dự kiến là 11/8.

3 năm trước

Genco 3 (PGV) trả cổ tức nằm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ trả gần 534 tỷ đồng cho cổ đông, ngày thanh toán dự kiến là 11/8.

3 năm trước

Thép Nam Kim chuẩn bị phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3 năm trước

Thép Nam Kim chuẩn bị phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3 năm trước

Sonadezi Châu Đức (SZC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SZC sẽ chi 100 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông, dự kiến thời gian chi trả ngày 11/10.

3 năm trước

KCN Nam Tân Uyên trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 60%

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NTC sẽ chi gần 144 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Dự kiến Công ty sẽ thanh toán ngày 30/9. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9.

10 tháng trước

Bảo hiểm Quân đội (MIC) chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt là 26/6. MIC sẽ thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 11/8.

3 năm trước

Sonadezi Châu Đức (SZC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SZC sẽ chi 100 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông, dự kiến thời gian chi trả ngày 11/10.

2 năm trước

Intresco phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Với hơn 79 triệu cổ phần đang lưu hành, Intresco sẽ phát hành thêm 7,9 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 870 tỷ đồng.

2 năm trước

Intresco phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Với hơn 79 triệu cổ phần đang lưu hành, Intresco sẽ phát hành thêm 7,9 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 870 tỷ đồng.

3 năm trước

Xây dựng Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 với 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu. Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng.

3 năm trước

Chứng khoán Rồng Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Vốn điều lệ đơn vị dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

3 năm trước

Chứng khoán Rồng Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Vốn điều lệ đơn vị dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

3 năm trước

BDG trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 12 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2020 mà Công ty trả cho cổ đông là 50%, gấp 10 lần so với kế hoạch 5% trước đây.

3 năm trước

PVGasD chốt lịch chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVGaD sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày 6/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

3 năm trước

PVGasD chốt lịch chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVGaD sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày 6/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

3 năm trước

Gỗ Đức Thành chia cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Với 17,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi 35,4 tỷ đồng cho lần chia cổ tức này. Thời điểm thanh toán trong tháng 9.

3 năm trước

Gỗ Đức Thành chia cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Với 17,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi 35,4 tỷ đồng cho lần chia cổ tức này. Thời điểm thanh toán trong tháng 9.

2 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chuẩn bị phát hành 10 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Ước tính công ty sẽ phát hành thêm gần 10,4 triệu cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu lên gần 51,9 triệu cổ phiếu.

2 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chuẩn bị phát hành 10 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Ước tính công ty sẽ phát hành thêm gần 10,4 triệu cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu lên gần 51,9 triệu cổ phiếu.