Sự kiện hot
11 tháng trước

BDG dự chi 48 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2020

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 48 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/12.

Công ty May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 48 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/12.

Mới đây, May mặc Bình Dương đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 từ 5% lên 50% vốn điều lệ, tỷ lệ tán thành hơn 99%.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2020 của BDG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 327 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kì, giá vốn hàng bán giảm tới gần 25% nên lợi nhuận gộp đạt tới hơn 61 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp của BDG giảm tới 60% so với cùng kỳ, xuống mức chỉ còn khoảng 16 tỷ đồng. Theo đó, BDG đạt lãi ròng quý 3 hơn 25 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2002, BDG đạt doanh thu thuần hơn 899 tỷ đồng, giảm 17% và lãi ròng 78 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết trong năm 2020, BDG đặt kế hoạch doanh thu 712 tỷ đồng và lãi ròng chỉ đạt 4 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng đầu năm nay, BDG đã vượt 26% kế hoạch doanh thu và lãi ròng cao gấp gần 20 lần kế hoạch.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: