Sự kiện hot
10 tháng trước

BĐS An Gia báo lãi quý 3/2021 đạt 9 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước

Trong 9 tháng, An Gia đạt hơn 687 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 205 tỷ đồng lãi ròng, gấp 9 lần về doanh thu và tăng 3% về lợi nhuận; tương ứng thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 và lũy kế 9 tháng.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gấp 6 lần lên hơn 84 tỷ đồng, phần lớn đến từ bán và cho thuê căn hộ. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 12,2% ở cùng kỳ lên 107%.

AGG cũng ghi nhận khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết 15,7 tỷ đồng. Công ty cũng thu về gần 61 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương tăng 11%, nhờ lãi tiền gửi và cho vay.

Giá vốn tăng ít hơn nên biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11% lên gần 52%. Doanh thu tài chính tăng 11% lên hơn 60 tỷ nhờ lãi tiền gửi, cho vay. Song chi phí hoạt động này gấp 3 lần do phát sinh thêm gần 45 tỷ chi phí cố định phải trả do thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh và tăng chi phí lãi vay lên 28 tỷ. 

Các chi phí hoạt động cũng cao hơn cùng kỳ do tăng phí nhà mẫu, sự kiện… Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ còn hơn 9 tỷ đồng, tăng 5%. EPS tương ứng là 111 đồng.

Trong 9 tháng, An Gia đạt hơn 687 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 205 tỷ đồng lãi ròng, gấp 9 lần về doanh thu và tăng 3% về lợi nhuận; tương ứng thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản cuối quý xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 61% tổng giá trị tài sản, tương đương gần 7.221 tỷ đồng và tăng gần 30% so với đầu kỳ. 

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm, từ 519 tỷ đồng về 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, An Gia đang ghi nhận trên 3.300 tỷ đồng tiền khách hàng các nhân trả trước để mua căn hộ dự án.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: