Sự kiện hot
2 năm trước

Becamex (BCM) thành lập công ty con trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp

Công ty mới thành lập sẽ hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, do BCM góp 100% vốn điều lệ ban đầu.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Mã chứng khoán BCM - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch thành lập công ty TNHH MTV Hỗ trợ khởi nghiệp Becamex IDC - Block 71.

Theo đó, công ty mới thành lập sẽ hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, do BCM góp 100% vốn điều lệ ban đầu.

HĐQT BCM cũng thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Tấn Đức nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT công ty mới này, cùng với tổng giá trị vốn đại diện uỷ quyền là 40%; song song ông Đức cũng sẽ là Giám đốc và người đại diện pháp luật công ty này. Cùng một số thành  viên khác nằm trong HĐQT với uỷ quyền đại diện vốn 5 năm.

Về kinh doanh, quý 3/2021, BCM ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, còn 761 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế Công ty còn vỏn vẹn 50 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi 631 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Đây cũng là quý lãi thấp nhất của Becamex từ năm 2018 đến nay.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 42,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 308 tỷ đồng về 417,93 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 68,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 249,98 tỷ đồng về 113,22 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,2%, tương ứng giảm 5,2 tỷ đồng về 235,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCM ghi nhận doanh thu đạt 3.853,11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.037,93 tỷ đồng, lần lượt giảm 26% và 19% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, BCM đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 45,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: