Sự kiện hot
5 tháng trước

Becamex IJC bị nhắn nhở vì chậm công bố thông tin

Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: … quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con…

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Mã chứng khoán IJC - sàn HOSE) về việc chậm công bố thông tin quyết định thành lập công ty con.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: … quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con…”. Như vậy, IJC đã chậm công bố thông tin về thành lập công ty con.

Trước đó, ngày 8/3, HOSE nhận được công bố thông tin về Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22/9/2020 của IJC về việc thành lập công ty TNHH MTV WTC Bình Dương (công ty con).

Được biết, tính tới 31/12/2021, IJC đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV WTC Bình Dương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, thành lập 6/10/2020.

Năm 2022, đơn vị đưa ra kế hoạch kinh doanh với tổng chi phí dự kiến là 1.973 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 856 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 685 tỷ đồng, dự kiến tăng trưởng 10% so với ước thực hiện năm 2021.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu ước tính năm 2021 là 2.546 tỷ đồng, tổng chi phí ước tính 1.770 tỷ đồng. Ước tính lợi nhuận trước thuế là 776 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 619 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 16%.

Becamex IJC đặt ra mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ 2.590 tỷ đồng, tổng chi phí là 1.742 tỷ đồng. Công ty đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 848 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 679 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, IJC ghi nhận doanh thu đạt 262,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,58 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,3% và 54% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 75,2% về chỉ còn 55,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 36,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,8 tỷ đồng về 144,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21,5%, tương ứng giảm 6,55 tỷ đồng về 23,95 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,4%, tương ứng tăng thêm 5,71 tỷ đồng lên 25,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm, trong kỳ do ảnh hưởng bởi dịch nên hoạt động thu phí giảm 27%, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn tăng 19% và đặc biệt tổng chi phí tăng 30% nên dẫn tới lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tăng 21,5% lên 2.601,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 67,8% lên 620,53 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: