Sự kiện hot
10 tháng trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi quý III đạt 60 tỷ đồng, tăng 80%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 308,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 36,8% so với cùng kỳ.

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán TNH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 123,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 39,7% và 80,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 49,5% lên 61,6%.

Nhờ tiết kiệm giá vốn, lợi nhuận kỳ này doanh nghiệp ghi nhận 76,31 tỷ đồng tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng 58,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,9 tỷ đồng lên 10,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 308,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 36,8% so với cùng kỳ.

Năm 2021, công ty dự kiến doanh thu là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 139 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,1% và 27,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của TNH tăng 7,8% so với đầu năm lên 1.247,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 897,3 tỷ đồng, chiếm 71,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 133,9 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trước đó, doanh nghiệp mới thông qua phương án phát hành hơn 10,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 103 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong tháng 8 hoặc tháng 9/2021 sau khi được UBCK chấp thuận.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: