Sự kiện hot
Tag
17 kết quả

Tin tức về "Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên"

3 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi quý III đạt 60 tỷ đồng, tăng 80%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 308,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 36,8% so với cùng kỳ.

3 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi quý III đạt 60 tỷ đồng, tăng 80%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 308,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 36,8% so với cùng kỳ.

2 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát hành 10,4 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả đạt được năm 2020 với doanh thu thuần 335 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 22,7%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (hơn 222 tỷ đồng).

2 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát hành 10,4 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả đạt được năm 2020 với doanh thu thuần 335 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 22,7%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (hơn 222 tỷ đồng).

2 năm trước

Vanessa Frey nâng tỷ lệ sở hữu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Quỹ thực hiện mua vào là KWE Beteiligungen AG khi mua 141.800 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 4,88% lên 5,15% vốn điều lệ.

2 năm trước

Vanessa Frey nâng tỷ lệ sở hữu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Quỹ thực hiện mua vào là KWE Beteiligungen AG khi mua 141.800 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 4,88% lên 5,15% vốn điều lệ.

khoảng 1 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Doanh thu tăng trưởng tốt trong quý 3

Theo KIS, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH - sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3, theo đó ghi nhận doanh thu đạt 131 tỷ đồng (tăng 10% so với quý trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng (tăng 15,8% so với quý trước, giảm 26,4 so với cùng kỳ).

khoảng 1 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Doanh thu tăng trưởng tốt trong quý 3

Theo KIS, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH - sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3, theo đó ghi nhận doanh thu đạt 131 tỷ đồng (tăng 10% so với quý trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng (tăng 15,8% so với quý trước, giảm 26,4 so với cùng kỳ).

khoảng 1 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) thành lập pháp nhân mới đầu tư bênh viện tại Lạng Sơn

Pháp nhân mới có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chỉ sở hữu 48% vốn điều lệ (96 tỷ đồng) tại pháp nhân này, còn lại là các cá nhân, pháp nhân khác

khoảng 1 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) thành lập pháp nhân mới đầu tư bênh viện tại Lạng Sơn

Pháp nhân mới có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chỉ sở hữu 48% vốn điều lệ (96 tỷ đồng) tại pháp nhân này, còn lại là các cá nhân, pháp nhân khác

3 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chuẩn bị phát hành 10 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Ước tính công ty sẽ phát hành thêm gần 10,4 triệu cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu lên gần 51,9 triệu cổ phiếu.

3 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chuẩn bị phát hành 10 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Ước tính công ty sẽ phát hành thêm gần 10,4 triệu cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu lên gần 51,9 triệu cổ phiếu.

3 năm trước

Cổ phiếu TNH tăng trần trong ngày đầu tiên giao dịch

Sau khi được giao dịch trên thị trường chứng khoán, đến cuối phiên cổ phiếu TNH tăng trần 30.000đồng/cp, với khối lượng giao dịch hơn 2 triệu cổ phiếu.

2 năm trước

Vanessa Frey trở thành cổ đông lớn của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 412,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 141,88 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,8% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

2 năm trước

Vanessa Frey trở thành cổ đông lớn của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 412,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 141,88 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,8% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

khoảng 1 năm trước

Mục tiêu năm 2023 bệnh viện quốc tế Thái Nguyên đạt lãi 150 tỷ đồng

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, năm nay, công ty đặt mục tiêu 470 tỷ đồng doanh thu thuần, 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 1,5%, 6,3% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

Mục tiêu năm 2023 bệnh viện quốc tế Thái Nguyên đạt lãi 150 tỷ đồng

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, năm nay, công ty đặt mục tiêu 470 tỷ đồng doanh thu thuần, 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 1,5%, 6,3% so với cùng kỳ.