Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

BII muốn thoái toàn bộ vốn tại Nhà Thủ Đức

Nếu đợt thoái vốn này thành công, BII sẽ không còn sở hữu cổ phiếu TDH.  Louis Land giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch thoái vốn, cũng như quyết định giá bán. Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 20/10, cổ phiếu TDH giảm 250 đồng về 10.750 đồng/cổ phiếu.

CTCP Louis Land (Mã chứng khoán BII - sàn HNX) vừa thông qua nghị quyết thoái toàn bộ 11.347.100 cổ phiếu TDH, tương ứng 10,07% vốn điều lệ.

Trước đó BII mới mua thêm cổ phiếu TDH để trở thành cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 16/9 mua thêm 1,46 triệu cổ phiếu TDH để nâng sở hữu từ 3,68% lên 5,16% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại TDH. Tới ngày 23/9, BII tiếp tục mua thêm 5,5 triệu cổ phiếu TDH để nâng sở hữu lên 10,07% vốn điều lệ.

Nếu đợt thoái vốn này thành công, BII sẽ không còn sở hữu cổ phiếu TDH.  Louis Land giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch thoái vốn, cũng như quyết định giá bán. Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 20/10, cổ phiếu TDH giảm 250 đồng về 10.750 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh tại TDH, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 119 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm giá vốn, Công ty lãi gộp gần 26 tỷ đồng, gấp 4.3 lần quý 2 năm trước.

Doanh thu tài chính của TDH gấp 2.8 lần cùng kỳ, với hơn 216 tỷ đồng, dù chi phí tài chính tăng 30% nhưng nhìn chung chi phí phát sinh trong kỳ của TDH đã giảm đáng kể so với cùng kỳ, nhờ chi phí bàn hàng giảm 44%, chi phí quản lý giảm 52%. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng giảm 38%. Kết quả, TDH báo lãi ròng hơn 140 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TDH giảm 56% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 439 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh cũng như chi phí được tiết giảm, Công ty vẫn lãi ròng gần 140 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng gần 20 tỷ đồng).

Tổng tài sản của TDH tại ngày 30/06/2021 ghi nhận hơn 4,317 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Trong đó, cả giá trị tài sản cố định lẫn chi phí sản xuất dở dang tồn kho đều giảm lần lượt 68% và 63%, còn 143 tỷ đồng và 377 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: