Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TDH lỗ ròng năm 2020 hơn 30 tỷ đồng

Lũy kế năm 2020, công ty đạt doanh thu thuần 1.965 tỷ đồng và LNST hợp nhất 22,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 50% và 87% cùng kỳ. Lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 30 tỷ đồng.

TDH lỗ ròng năm 2020 hơn 30 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - HoSE: TDH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 47%, đạt 779 tỷ đồng. Công ty cho biết doanh thu bất động sản giảm, thị trường gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh do vướng thủ tục pháp lý. 

Doanh thu tài chính trong kỳ âm 54 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 154 tỷ đồng. Theo lý giải của doanh nghiệp, kỳ này không phát sinh lãi thanh lý các khoản đầu tư, chuyển nhượng góp vốn như cùng kỳ năm trước (cùng kỳ thoái vốn dự án Phú Mỹ - Vùng Tàu 147,2 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 72% cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ âm 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 90 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, công ty đạt doanh thu thuần 1.965 tỷ đồng và LNST hợp nhất 22,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 50% và 87% cùng kỳ. Lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 30 tỷ đồng. 

Tính tới 31/12/2020, tiền và các khoản tương đương tiền là 231 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Hàng tồn kho giảm 4% còn 996 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. Người mua trả tiền trước ngắn hạn là 446 tỷ đồng, giảm 90 tỷ đồng so với đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: