Sự kiện hot
12 tháng trước

Bộ GTVT đề nghị các địa phương bãi bỏ quy định cản trở lưu thông hàng hoá

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị số 12/CT-BGTVT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các địa phương rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp - Ảnh minh họa (Nguồn: Ngô Nhung - Người lao động)

Bộ GTVT cho biết, ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19 chủ trì cuộc họp với với Thành uỷ, UBND TP. HCM và các bộ, ngành liên quan. Tại cuộc họp, UBND thành phố đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất việc lưu thông hàng hoá.

Hiện nay, một số tỉnh, thành phố vẫn còn hiện tượng yêu cầu thay thế lái xe của địa phương; quy định giá trị hiệu lực của giấy xét nghiệm SARS-COV-2 là 24 giờ hoặc 48 giờ, ngắn hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế là 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm); giấy xét nghiệm SARS-COV-2 còn giá trị nhưng vẫn yêu cầu lái xe xét nghiệm lại; phải đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa với Sở Công thương trước khi vào địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc; đồng thời giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với các địa phương để thống nhất trong triển khai thực hiện bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng chống dịch.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc các địa phương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường phòng, chống Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị:

Ngày 24/8/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT về “Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19”. Đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Chỉ đạo rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19, Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

Đồng thời chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp; báo cáo kết quả rà soát bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải trước 15h00 ngày 28/8/2021 (đồng thời gửi qua địa chỉ Email: phongdq@mt.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, do đây là vấn đề cấp bách và tác động trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hoá trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

Thanh Tú

Theo KTDU

Từ khóa: