Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bột giặt LIX chốt ngày trả cổ tức 3.000 đồng/cp

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ dự chi 97,2 tỉ đồng để chi trả cổ tức. Ngày đăng kí cuối cùng là 24/11. Thời gian thanh toán là ngày 7/12.

Bột giặt LIX chốt ngày trả cổ tức 3.000 đồng/cp - Ảnh 1

CTCP Bột giặt Lix (Mã: LIX) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỉ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ dự chi 97,2 tỉ đồng để chi trả cổ tức. Ngày đăng kí cuối cùng là 24/11. Thời gian thanh toán là ngày 7/12.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, CTCP Bột giặt LIX (LIXCO - Mã: LIX) công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu đạt 650 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỉ đồng, tương đương với kết quả kinh doanh cùng kì năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2.219 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 160 tỉ đồng, lần lượt tăng 20%, 22% và 21% so với 9 tháng đầu năm 2019. EPS cơ bản (thu nhập trên mỗi cổ phần) 4 quí đạt 6.389 đồng.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp là 1.058 tỉ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, có 249 tỉ đồng tồn kho, chiếm 23,5% tổng tài sản; phải thu ngắn hạn là 143 tỉ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; tiền và tương đương tiền là 617 tỉ đồng, chiếm 58,3% tổng tài sản doanh nghiệp.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: