Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "CTCP Bột giặt Lix"

3 năm trước

Bột giặt LIX chốt ngày trả cổ tức 3.000 đồng/cp

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ dự chi 97,2 tỉ đồng để chi trả cổ tức. Ngày đăng kí cuối cùng là 24/11. Thời gian thanh toán là ngày 7/12.

3 năm trước

Bột giặt LIX chốt ngày trả cổ tức 3.000 đồng/cp

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ dự chi 97,2 tỉ đồng để chi trả cổ tức. Ngày đăng kí cuối cùng là 24/11. Thời gian thanh toán là ngày 7/12.

2 năm trước

LIX: Lợi nhuận quí IV tăng 49% so với cùng kỳ

Luỹ kế cả năm 2020, LIX đạt 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ, LNST đạt 230 tỷ đồng tăng 28,5% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 6.381 đồng.

2 năm trước

LIX: Lợi nhuận quí IV tăng 49% so với cùng kỳ

Luỹ kế cả năm 2020, LIX đạt 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ, LNST đạt 230 tỷ đồng tăng 28,5% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 6.381 đồng.