Sự kiện hot
4 tháng trước

BV Land đặt mục tiêu lãi gấp 5 lần, phát hành 43 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/CP

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 429,8 tỷ đồng, BVL sẽ dùng để đầu tư vào dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba. Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn, vốn điều lệ của BVL sẽ được nâng từ 513,1 tỷ đồng lên 942,9 tỷ đồng.

CTCP BV Land (mã chứng khoán BVL - UPCoM) mới công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022 được tổ chức vào ngày 28/4 tới đây.

Theo tài liệu, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.918 tỷ đồng, gấp 3,2 lần thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 145,6 tỷ đồng, gấp gần 5 lần năm trước.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc đầu tư vào dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba, Phú Thọ và Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang.

Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba có quy mô diện tích 225.575,6 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 1.180 tỷ đồng. Dự án này sẽ được liên danh giữa BVL, CTCP Tập đoàn Bách Việt và CTCP Đầu tư xây dựng Lilama thực hiện. Năm 2022, BVL sẽ hoàn thành công tác thiết kế và giải phóng mặt bằng dự án đúng kế hoạch (dự kiến giải phóng mặt bằng xong toàn bộ dự án trong quý I/2023).

Dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang có diện tích khoảng 12,5ha. Chủ đầu tư dự án là liên danh giữa CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (thành viên chính), CTCP Tập đoàn Bách Việt, CTCP BV Land và CTCP phát triển hạ tầng TMG. Trong năm nay, dự án sẽ được hoàn thành công tác thiết kế trong quý III/2022 và hoàn thành công tác giải phóng mặt toàn bộ dự án.

Cũng theo tài liệu, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án phát hành gần 43 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:75 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 75 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/CP. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 429,8 tỷ đồng, BVL sẽ dùng để đầu tư vào dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Ba. Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn, vốn điều lệ của BVL sẽ được nâng từ 513,1 tỷ đồng lên 942,9 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, Công ty mẹ BV Land đạt doanh thu 99,6 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 11,9 tỷ đồng, gấp 10,8 lần. Lũy kế cả năm 2021, BV Land đạt doanh thu 323 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 32,43 tỷ đồng, lần lượt gấp 7,5 lần và 5,9 lần kết quả năm 2020.

Về kết quả hợp nhất, doanh thu BVL đạt 599,62 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2020 và lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng, tăng 282% so với năm 2020.

Công ty cho biết, trong năm 2021, các ngành kinh tế nói chung và đặc biệt là lĩnh vực bất động sản nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, HĐQT của BV Land đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm thích ứng với tình hình thực tế, nỗ lực giữ vững mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm.

Kết quả, qua các kỳ báo cáo, các chỉ số kinh doanh của BV Land đều đạt và vượt kế hoạch. Về doanh thu, công ty mẹ BV Land đạt 104% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế vượt 204% so với kế hoạch.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: