Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

BV Land dự kiến phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu mới

Sau 2 đợt phát hành cổ phiếu lần này, vốn điều lệ BVL dự kiến sẽ tăng lên 573 tỷ đồng.

HĐQT CTCP BV Land (Mã BVL - UPCoM) vừa thông qua phương án chào bán 1,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ phát hành 5% vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 1,1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% vốn điều lệ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành. Nếu thành công

BVL dự kiến sẽ thu về số tiền là 11 tỷ đồng, toàn bộ số vốn này sẽ được công ty sử dụng để thanh toán các hợp đồng thi công.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành hơn 34,2 triệu cổ phiếu BVL để hoán đổi cổ phiếu Đầu tư Xây dựng Lilama theo tỷ lệ 1:1, tương ứng 01 cổ phiếu Đầu tư Xây dựng Lilama sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu BVL.

Đối tượng hoán đổi cổ phiếu bao gồm 2 cổ đông tổ chức là CTCP Tập đoàn Bách Việt và CTCP TG Capital cùng với 4 cổ đông cá nhân khác của Đầu tư Xây dựng Lilama. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Thời gian phát hành sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

Về tình hình kinh doanh tài BVL, trong quý 2/2021 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 175,7 tỷ đồng, tăng vọt 159,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận tăng mạnh. Mặt khác, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi quản lý doanh nghiệp đều tăng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 56 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BV Land đã mang về 284,9 tỷ đồng doanh thu và 9,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gấp 2,2 lần và 3,9 lần so với cùng kỳ.

Năm 2021, BV Land đặt mục tiêu đạt 671 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 215% về doanh thu và 720% về lợi nhuận so với năm trước.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: