Sự kiện hot
4 tháng trước

Cadivi dự chi 230 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Với hơn 57,48 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAV sẽ chi xấp xỉ 230 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2021, CAV đã thanh toán cổ tức đợt 1, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 17/5.

Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi, mã chứng khoán CAV - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021.

Theo đó, đơn vị lên phương án chia cổ tức lần này bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng với mỗi cổ phiếu sở hữu sẽ nhận về 4.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 28/4.

Như vậy, với hơn 57,48 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAV sẽ chi xấp xỉ 230 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2021, CAV đã thanh toán cổ tức đợt 1, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 17/5.

Tại đại hội cổ đông năm 2022 được tổ chức vào ngày 8/4 vừa qua, Công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 12.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 526 tỷ đồng và duy trì trả cổ tức tỷ lệ 50%.

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm các ông: Nguyễn Văn Tuấn, Lê Quang Định, Đặng Phan Tường, Đỗ Duy Hưng, Phan Ngọc Hiếu. HĐQT CAV cũng đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT tại phiên họp đầu tiên sau đại hội.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 10.479 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 442,6 tỷ đồng. LNST đạt 335,8 tỷ đồng giảm 14,7% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 5.724 đồng.

Tính đến 31/12/2021 Cadivi còn hơn 790 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 108 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 331 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Hà Lan
Theo KTDU

Từ khóa: