Sự kiện hot
3 năm trước

Cảng Hàng không Việt Nam (ACV): Lỗ từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý II do COVID-19

Theo VCSC, Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) công bố KQKD quý II/2021 với doanh thu đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) đạt 510 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo mới cập nhật đối với Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (Mã: ACV), Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, không tính đóng góp từ tài sản hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư (bao gồm đường băng), doanh thu của ACV tăng 23% lên 1,2 nghìn tỷ đồng trong quý II/2021 trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đạt 413 tỷ đồng so với khoản lỗ 320 tỷ đồng trong quý 2/2020.

So với quý I/2021, ACV công bố KQKD thấp hơn với LNST sau lợi ích CĐTS giảm 41% QoQ do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 tại Việt Nam bắt đầu vào cuối tháng 4/2021.

Trong khi đó, ACV đã công bố mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ trong quý II/2021 chủ yếu là do mức cơ sở thấp bất thường trong quý II/2020 trong làn sóng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam. Ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng thị trường hàng không nội địa của Việt Nam đã hoạt động mạnh mẽ vào tháng 4/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ACV công bố KQKD với doanh thu giảm 25% xuống 3,5 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 12% đạt 1,4 nghìn tỷ đồng. Sự thay đổi trong lợi nhuận YoY bị ảnh hưởng do đóng góp từ đường băng trong năm 2021.

Không tính đóng góp từ đường băng, doanh thu của ACV giảm 41% còn 2,7 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 11% còn 1,1 nghìn tỷ đồng. KQKD thấp trong 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu là do mức cơ sở cao của quý I/2020 khi Việt Nam chưa hạn chế lượng hành khách quốc tế bởi dịch COVID-19 cho đến tháng 3/2020.

VCSC cho biết, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 6 tháng đầu năm 2021 của ACV (không bao gồm đóng góp từ tài sản hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư và lãi đánh giá lại tỷ giá) hoàn thành lần lượt 31% và 8% dự báo cả năm của VCSC.

Ngoài ra, VCSC cho biết thêm: “Tình hình COVID-19 ở Việt Nam thời gian quan phức tạp hơn dự báo hiện tại của chúng tôi và đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng không trong nước của Việt Nam. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2021 của chúng tôi đối với ACV”.

Nhật Minh

Theo KTDU

Từ khóa: