Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cao su Bến Thành trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với 12,37 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 12,37 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/7 và ngày thanh toán là 27/7.

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (Mã chứng khoán BRC – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Với 12,37 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 12,37 tỷ đồng cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/7 và ngày thanh toán là 27/7.

Về tình hình kinh doanh, trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 76,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,6% và 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23,6% lên 25,8%.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của BRC tăng 1,1% so với đầu năm lên 297,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 95,9 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 82 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 74,9 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng tài sản.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác là 287,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 25,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: