Sự kiện hot
2 năm trước

Cen Land báo lãi quý 2 tăng 32%, dòng tiền kinh doanh âm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CRE đạt 3.685 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ, LNST đạt 251 tỷ đồng tăng 80,6% so với nửa đầu năm 2020. EPS 6 tháng đạt 2.608 đồng.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - CRE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.644 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với với cùng kỳ năm 2020 ở mức 436 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh từ 256 tỷ đồng lên 1.369 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng tăng 53% đạt 275 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước đạt 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí đều tăng mạnh gồm chi phí tài chính tăng 556 triệu đồng lên hơn 42 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng cao gấp hơn 2 lần lên gần 30 tỷ đồng. Kết quả Cenland báo lãi sau thuế 128 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CRE đạt 3.685 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ, LNST đạt 251 tỷ đồng tăng 80,6% so với nửa đầu năm 2020. EPS 6 tháng đạt 2.608 đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 37% đạt mức 5.208 tỷ đồng. Các khoản phải thu tăng nhẹ lên 1.808 tỷ đồng chếm 35% tổng tài sản, đáng chú ý hàng tồn kho trong kỳ của doanh nghiệp tăng gấp 40 lần đạt 1.291 tỷ đồng chiếm 25% tổng tài sản.

Vốn chủ sở hữu tăng 11,5% thì nợ phải trả tăng 66%, riêng vay ngắn hạn và dài hạn là 2.137 tỷ đồng chiếm 41% trong tổng nguồn vốn. Vay ngắn hạn tăng gấp gần 3 lần lên mức 1.187 tỷ đồng trong đó chủ yếu là khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm 647 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái dương 240 tỷ đồng bởi tăng giảm hàng tồn kho, các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp).

Năm 2021, CRE đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng, tăng 136% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu tăng 36%, đạt 408 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 6 tháng đầu năm 2021 CRE đã hoàn thành được 74% mục tiêu về doanh thu và 61,5% mục tiêu về lợi nhuận.

Theo định hướng phát triển mới của Cen Land, doanh nghiệp không chỉ trở thành công ty thuần về môi giới mà trở thành công ty về dịch vụ bất động sản. Hiện Cen Land đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, tái cấu trúc hệ thống, tăng cường tuyển dụng nhân sự bán hàng tăng gấp đôi so với hiện tại.

Tại Hà Nội và TP.HCM, Cen Land đã có chi nhánh để chuyên bán hàng cho các dự án của Vinhomes và các chủ đầu tư lớn. Về trung và ngắn hạn, Cen Land sẽ tập trung vào những dự án có nhu cầu thiết thực, phù hợp khả năng chi trả của khách hàng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: