Sự kiện hot
9 tháng trước

Chấp thuận tăng vốn điều lệ của SeABank lên hơn 13 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 13,425 tỷ đồng sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ngày 17/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank trên Giấy phép hoạt động của Ngân hàng từ 12,088 tỷ đồng lên gần 13,425 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên SeABank năm 2021.

Dự kiến thời gian tới SeABank sẽ phát hành 136 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 10.13% để tiếp tục tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên SeABank năm 2021.

SeABank tăng vốn điều lệ từ 12,088 tỷ đồng lên gần 13,425 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Việc tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch và định hướng phát triển của Ngân hàng, giúp SeABank có thêm tiềm lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1,557 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với cùng kỳ năm 2020, gần bằng mức lợi nhuận của cả năm 2020.

Thu thuần từ lãi 2,430 tỷ đồng, tăng 82%. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh lên 469.2 tỷ đồng, tăng 211%.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 38.3% so với mức 52.1% cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1.86% cùng kỳ năm 2020 xuống còn 1.76% năm 2021. Tính đến 30/06/2021 tổng tài sản của SeABank đạt 186,934 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198,229 tỷ đồng; huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9.7% đạt 124,277 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122,978 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2,414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020.

My Oanh

Theo KTĐU

Từ khóa: