Sự kiện hot
3 năm trước

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, Đức Long Gia Lai muốn thoái vốn tại 2 công ty con

Tập đoàn hiện đang sở hữu hơn 84% vốn Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai (vốn điều lệ 601 tỷ đồng) và nắm giữ 88% cổ phần Năng lượng Tân Thượng

HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) vừa thông qua Nghị quyết về việc thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại hai công ty con là Năng lượng Tân Thượng và Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.

Tổng giám đốc tập đoàn được ủy quyền quyết định tổ chức thực hiện tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư… để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển nhượng cổ phần tại hai công ty này.

Tại ngày 30/6, tập đoàn sở hữu hơn 84% vốn Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai (vốn điều lệ 601 tỷ đồng) và nắm giữ 88% cổ phần Năng lượng Tân Thượng – công ty có trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, hoạt động chính là sản xuất điện, vốn điều lệ 155 tỷ đồng. 

Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp bởi việc công ty đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền hơn 2.410 tỷ đồng. Các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3.

Ngoài ra, tại ngày 30/6, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ thuần hơn 842 tỷ đồng và các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 239 tỷ đồng. Đức Long Gia Lai còn có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 1.808 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. 

Giải trình về vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt về các khoản cho vay nêu trên không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba, Ban lãnh đạo Đức Long Gia Lai cho rằng, công ty thực hiện theo đúng Điều 26 của Nghị định 71.

Đầu tháng 2/2021 HĐQT Công ty đã có quyết định thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan. Tất cả các khoản vay đều có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm nay.

Công ty cũng muốn đẩy nhanh tiến độ pháp lý các dự án thuỷ điện, điện mặt trời và điện gió để tìm kiếm đối tác huy động vốn hoặc chuyển nhượng một phần dự án chậm nhất vào cuối năm 2023 để có tiền tất toán nợ quá hạn. 

Ngoài ra, công ty cũng sẽ thu hồi công nợ và đàm phán với ngân hàng để cơ cấu nợ gốc, miễn giảm lãi. 

Nửa đầu năm nay, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 900 tỷ đồng và tăng khoảng 11% so với cùng kỳ. Mảng linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, tiếp đến là thu phí BOT, bán đá, sản phẩm nông nghiệp và điện thương phẩm. 

Công ty thu hơn 110 tỷ đồng tiền lãi cho vay, nhưng cũng phải trả trên 180 tỷ đồng chi phí lãi vay các bên. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận bị ăn mòn, lãi sau thuế chỉ còn 23 tỷ đồng. 

Công ty khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh vẫn ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch. Do vậy, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm được lập dựa trên cơ sở doanh nghiệp động kinh doanh liên tục.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 903 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 23 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 295 tỷ đồng cùng kỳ và thực hiện 46% kế hoạch cả năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: