Sự kiện hot
12 tháng trước

Chi 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT đã chi gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, ừ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án làm CĐT dự án cao tốc Bắc Nam

Cụ thể, dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 được Bộ GTVT chi 119.666 tỷ đồng, trong đó cân đối từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 47.169 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là 72.497 tỷ đồng.

Tính đến nay, Chính phủ đã giao Bộ GTVT 47.169 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Đối với vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH sẽ được giao và tập trung giải ngân trong năm 2023.

“Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ GTVT đã bố trí 257 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư và hơn 8.334 tỷ đồng cho công tác GPMB trong năm 2022.

Đến ngày 15/9/2022, dự án đã giải ngân được hơn 212 tỷ đồng của công tác chuẩn bị đầu tư. Hiện, các địa phương đang tích cực triển khai công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải ngân đáp ứng tiến độ yêu cầu”, Bộ GTVT thông tin.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: