Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Chứng khoán Rồng Việt báo lãi quý 3/2021 gấp đôi cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 761 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và thực hiện vượt 44% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 320 tỷ đồng, vượt 122% kế hoạch và gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 227 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động môi giới 78 tỷ đồng, gấp 3,2 lần; cho vay margin tăng từ 45 tỷ lên 80,4 tỷ đồng, đầu tư gấp 5,5 lần lên 58 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động ngân hàng đầu tư chỉ đạt 0,7 tỷ trong quý do một số hợp đồng tư vấn chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu. Tổng chi phí cũng gấp 3 lần lên 135,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 73,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 761 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và thực hiện vượt 44% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 320 tỷ đồng, vượt 122% kế hoạch và gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của VDSC đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với quý 3/2020, luỹ kế 9 tháng đạt 203 tỷ đồng, tăng trưởng 49%.

Trong năm 2021, doanh nghiệp chứng khoán đặt kế hoạch doanh thu riêng công ty mẹ là 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 144 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau 9 tháng đầu năm, công ty mẹ VDSC đã thực hiện tới 140% kế hoạch doanh thu và thậm chí hoàn thành được 222% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản VDS ghi nhận 3.853 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 2.361 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 1.492 tỷ đồng. VDSC cho vay margin hơn 2.557 tỷ đồng, tăng thêm tới 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: