Sự kiện hot
4 tháng trước

Chứng khoán Rồng Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Vốn điều lệ đơn vị dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) thông báo chôt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phân phối 5% để trả cổ tức. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Vốn điều lệ đơn vị dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 36% lên 466 tỷ đồng; lợi nhuận gấp 3,3 lần đạt 150 tỷ đồng. Với kết quả này, cổ đông công ty đã thống nhất chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%, 3% tiền mặt đã tạm ứng trong tháng 1.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu quý I/2021 của Công ty đạt 207,36 tỉ đồng, tăng 166,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 39,3% kế hoạch năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty được ghi nhận ở mức gần 98,1 tỉ đồng, tích cực hơn rất nhiều so với khoản lỗ của cùng kỳ năm 2020. Với mức lợi nhuận này, VDSC đã thực hiện tới 68,1% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.  

Hoạt động đầu tư của VDSC đạt tỉ suất lợi nhuận khoảng 30% trên vốn đầu tư bình quân so với mức tăng 7,9% của VN-Index. Trong quý I/2021, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 51,9 tỉ đồng, thực hiện được 57,6% kế hoạch năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: