Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Chứng khoán Trí Việt chuẩn bị phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty chứng khoán dự kiến phát hành 5,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 4,97% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cụ thể, công ty chứng khoán dự kiến phát hành 5,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 4,97% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên tham gia chương trình được đánh giá qua 3 nhóm, bao gồm vị trí chức danh, thâm niên công tác và hệ số thu hút (được đánh giá bởi lãnh đạo Công ty đối với từng chức danh, phụ thuộc vào các yếu tố là tính khan hiếm trên thị trường, yêu cầu chuyên môn của công, việc, sự khác biệt trong vị trí công tác).

Vừa qua, doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 ghi nhận doanh thu tăng 83% đạt 83,6 tỷ đồng chủ yếu đến từ doanh thu mô giới và lãi từ các khoản cho vay.

Cụ thể, doanh thu môi giới chứng khoán gấp hơn 2.2 lần cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng. Lãi các khoản cho vay và phải thu tăng 20% lên mức 24.6 tỷ đồng. Trong kỳ chi phí cũng tăng thêm 12 tỷ đồng lên 35,3 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí từ hoạt động mô giới chứng khoán và chi phí tiền lương do công ty mở rộng quy mô.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 305 tỷ đồng, tăng 176% và lãi sau thuế gần 202 tỷ đồng, tăng gần 270%. Với kết quả này, Công ty đã vượt hơn 100% kế hoạch lợi nhuận được đề ra trước đó. Sắp tới, Công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ động để nâng chỉ tiêu tổng doanh thu lên mức 450 tỷ đồng, tăng 88% so với trước đó; chỉ tiêu lợi nhuận cũng điều chỉnh tăng gấp 3 lần lên mức 300 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, Tổng tài sản của TVB tại thời điểm cuối quý 3, ở mức 1,670 tỷ đồng, tăng 74% so với đầu năm. Dự nợ cho vay đạt hơn 853 tỷ đồng, tăng gần 48% trong 9 tháng. 

Hà My
Theo KTDU 

Từ khóa: