Sự kiện hot
10 tháng trước

Cienco 4 trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G - UPCoM) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ tỷ lệ 6% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới). Ngày chốt danh sách là 15/9. 

Như vậy, công ty sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 512,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,1% và 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,1% lên 18,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 7,53 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,7 tỷ đồng lên 77,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,9 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, C4G ghi nhận doanh thu đạt 865,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,2% và 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của C4G giảm 0,3% so với đầu năm về 7.437,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.525,9 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.493,1 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 721,6 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 21,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: