Sự kiện hot
9 tháng trước

CNG trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến trả cổ tức là 54 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 20/10. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 30/9.

Công ty CNG Việt Nam (HoSE: CNG) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. 

Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến trả cổ tức là 54 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 20/10. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 30/9.

Năm nay, Công ty dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu là 2.371,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 48,06 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 829 tỷ đồng tăng 66% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt gần 55 tỷ đồng, tăng cao gấp 2,8.

Sau khi trừ các khoản chi phí CNG lãi sau thuế gần 21 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 715 triệu đồng trong quý 2/2020. CNG cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do giá dầu thế giới và giá dầu trong nước tăng mạnh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CNG đạt 1.472 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42% so với cùng kỳ, LNST đạt 35,6 tỷ đồng, tăng 154% so với nửa đầu năm ngoái.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: