Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cơ Điện Lạnh (REE) chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với hơn 309 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi xấp xỉ hơn 309 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/4.

CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE - sàn HOSE) mới công bố quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021. 

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 20/4.

Với hơn 309 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi xấp xỉ hơn 309 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/4.

Trong quý IV/2021, REE ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 923,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và 39% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,5% lên 45,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 405,3 tỷ đồng lên 862,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 227,7%, tương ứng tăng thêm 167,1 tỷ đồng lên 240,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 70%, tương ứng tăng thêm 82,6 tỷ đồng lên 200,6 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31,7%, tương ứng giảm 145 tỷ đồng về 312,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 23,5%, tương ứng tăng thêm 36,3 tỷ đồng lên 190,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết trong kỳ, mảng cơ điện lạnh vẫn còn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch, giãn cách xã hội, kết quả của khối này suy giảm; mảng bất động sản nhờ việc thoái vốn tại CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã mang lại khoản lợi nhuận bù đắp cho các kế hoạch đầu năm của mảng bất động sản chưa thực hiện được cũng như ảnh hưởng từ kết quả chưa như kỳ vọng của công ty liên kết bất động sản; mảng hạ tầng điện cả doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ do hai tháng cuối năm có thêm lợi nhuận từ ba dự án nhà máy điện gió Trà Vinh số 3 V1-3, nhà máy điện gió Phú lạc 2, Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 đã kịp tiến độ. Ngoài ra, Nhà máy thuỷ điện Thượng Kon Tum chính thức vận hành từ tháng 4/2021.

Luỹ kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.809,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.135,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 24,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, REE đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.933,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.768,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 120,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của REE tăng 55% so với đầu năm lên 31.826,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 16.057,7 tỷ đồng, chiếm 50,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 6.311,4 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.985,8 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: