Sự kiện hot
2 năm trước

Cơ ngơi gần tỷ đồng vẫn thuộc hộ nghèo được nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19

Huyện miền núi tỉnh Nghệ An có hàng chục hộ nghèo gia sản lên đến hàng trăm triệu, thậm chí gần tỷ đồng nhưng vẫn nằm trong danh sách nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19.

Từ khóa: