Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

CTD ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quí IV tiếp tục giảm

Luỹ kế cả năm 2020, Coteccons đạt 14.597 tỷ đồng doanh thu thuần, 463 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 38% và 35% so với năm 2019. Lợi nhuận năm 2020 cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2015.

CTD ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quí IV tiếp tục giảm - Ảnh 1

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 4.296 tỷ đồng doanh thu thuần, 94 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 42% và 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 66% lên 223 tỷ đồng do xuất hiện khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 126 tỷ đồng.

Chi phí tài chính hơn 29 tỷ đồng của doanh nghiệp do có thêm khoản chênh lệch đánh giá lại khoản đầu tư dài hạn. Hai yếu tố trên đã kéo lợi nhuận sau thuế của Coteccons giảm tới 60%. Biên lợi nhuận gộp của Coteccons tiếp tục được duy trì ở ngưỡng 6,1%. 

Luỹ kế cả năm 2020, Coteccons đạt 14.597 tỷ đồng doanh thu thuần, 463 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 38% và 35% so với năm 2019. Lợi nhuận năm 2020 cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của Coteccons đạt gần 14.204 tỷ đồng, giảm 1.995 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết năm 2020 gần 3.248 tỷ đồng, giảm 794 tỷ đồng so với đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: