Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đá Núi Nhỏ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

Ngày 9/11, Hội đồng quản trị CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã: NNC) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại của các năm trước, cổ tức từ quĩ đầu tư phát triển chuyển sang, cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tổng tỉ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

Đá Núi Nhỏ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50% - Ảnh 1

NNC dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền theo tỷ lệ 50% (5,000 đồng/cp). Trong đó, NNC sẽ trả cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 19%, trả cổ tức còn lại của các năm trước đó 2%, cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang 11% và tạm ứng cổ tức năm 2020 18%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11/2020.

Với gần 22 triệu cp đang lưu hành, dự kiến NNC sẽ chi gần 110 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh quý 3, NNC ghi nhận doanh thu thuần giảm 30%, xuống còn 92 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 12%, lên gần 28 tỷ đồng nhờ giá bán tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lãi ròng đạt 312 tỷ đồng và 87 tỷ đồng, lần lươt giảm 19% và 4% so với cùng kỳ. Trong năm 2020, NNC dự kiến mang về 416 tỷ đồng doanh thu và 121 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, khép lại 3 quý đầu năm, NNC đã thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lãi trước thuế năm 2020.

Tính đến thời điểm ngày 30/09/2020, tổng tài sản của NNC ghi nhận gần 493 tỷ đồng, tăng 27% so với con số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 44%, lên hơn 148 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 29%, ghi nhận gần 121 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 114 tỷ đồng, tăng 30% và dư nợ dài hạn hơn 6 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: