Sự kiện hot
5 tháng trước

Dabaco (DBC) chốt danh sách phát hành hơn 115 triệu cổ phiếu thưởng

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển ghi nhận trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán. Được biết, theo Báo cáo tài chính công ty mẹ, tính đến cuối năm 2021, Dabaco còn 2.519 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC – sàn HOSE) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 115,24 triệu cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành, Dabaco tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt gần 2.305 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển ghi nhận trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán. Được biết, theo Báo cáo tài chính công ty mẹ, tính đến cuối năm 2021, Dabaco còn 2.519 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.060,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 111,63 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,8% và giảm 57,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 20,5% về chỉ còn 12,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty giảm 37,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 218,9 tỷ đồng về 369,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 4,7%, tương ứng tăng thêm 5,2 tỷ đồng lên 116,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,9%, tương ứng giảm 25,34 tỷ đồng về 76,34 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 26,7 tỷ đồng lên 26,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận giảm 57,6% trong quý IV/2021 chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh mặc dù công ty đã ghi tiết giảm chi phí quản lý và ghi nhận thêm lợi nhuận khác.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.812,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 829,56 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,9% và giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, DBC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 100,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Không những xét quả kinh doanh giảm, dòng tiền cũng suy giảm. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 630,8 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ là 2.262,7 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính là âm 334,7 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư là âm 340,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh không đủ phục vụ hoạt động đầu tư, cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của DBC tăng 7,2% so với đầu năm lên 10.825,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.582 tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 4.201,9 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: