Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi sau thuế 1.820 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2020

Lũy kế năm 2021, doanh thu tăng 31% đạt 9.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 2,9 lần lên 1.918 tỷ đồng.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế năm 2021.

Cụ thể, trong quý IV doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.907 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.095 tỷ đồng, lần lượt tăng 72,5% và gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng mạnh nhưng giá vốn chỉ tăng 34% nên lợi nhuận gộp gấp 3,2 lần đạt 1.476 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 20% lên 38%.

Doanh nghiệp cho biết, nguồn cung phân bón trên toàn cầu đang khan hiếm kết hợp với chính sách hạn chế xuất khẩu của các quốc gia như Nga, Trung Quốc dẫn đến giá phân bón trong nước tăng mạnh. Giá bán bình quân mặt hàng phân bón ure thương mại quý IV/2021 tăng hơn 111% so với cùng kỳ năm trước.

Chính vì vậy, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều tăng cùng những tác động tiêu cực của dịch bệnh kéo dài lên hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận doanh nghiệp phân bón vẫn gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2021, doanh thu tăng 31% đạt 9.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 2,9 lần lên 1.918 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, doanh nghiệp có 427 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (426 tỷ là tiền gửi không kỳ hạn), giảm nhẹ so với đầu năm; 4.362 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng thêm 2.000 tỷ. Tổng tiền gửi đạt 4.789 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản. Khoản phải thu giảm nhưng hàng tồn kho tăng mạnh từ 834 tỷ đồng lên 1.936 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: